Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

6 Bài học lý luận chính trị Các bài học lý luận chính trịCác bài học lý luận chính trị PDF. In bài viết Email
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn   
article->created?> Ngày tạo: 11-10-2017 07:20

Bài 1:

Xem tập tin đính kèm

Bài 3:

Xem tập tin đính kèm

Bài 4:

Xem tập tin đính kèm

Các Đoàn viên thanh niên tiêu biểu:

Xem tập tin đính kèm

Các kỳ Đại hội của Đoàn:

Xem tập tin đính kèm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày