Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Đoàn Bến Tre: 18/18 đơn vị Đoàn trực thuộc hoàn thành công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.Bến Tre: 18/18 đơn vị Đoàn trực thuộc hoàn thành công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. PDF. In bài viết Email
Tác giả: BTG Tỉnh đoàn   
article->created?> Ngày tạo: 13-03-2018 03:40

Tính đến ngày 9/3/2018, Bến Tre có 18/18 đơn vị Đoàn trực thuộc hoàn thành công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Theo đó, cấp tỉnh đã triển khai Nghị quyết cho gần 400 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh vào ngày 31/1/2018. Các nội dung tập trung vào 3 chuyên đề chính: Công tác giáo dục, công tác tổ chức xây dựng Đoàn, các phong trào của Đoàn. Đồng thời tổ chức diễn đàn “Suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ Bến Tre thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội của đơn vị huyện Giồng Trôm

Từ ngày 26/2 đến ngày 9/3/2018, các đơn vị Đoàn trực thuộc đã triển khai nghị quyết tại cơ sở. Đồng Bí thư và các đồng chí trong thường trực của Huyện, Thành Đoàn, Đoàn tương đương là người trực tiếp tham gia báo cáo bài và truyền cảm hứng, động lực cho cán bộ Đoàn cơ sở. Từng nội dung, phong trào được làm rõ, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương bằng cách mạnh dạn chỉ ra được cái khó, cái hạn chế tại đơn vị và từng Đoàn cơ sở để qua đó, từng cán bộ Đoàn có việc nhìn nhận một cụ thể, rõ ràng hơn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Sau thời gian triển khai Nghị quyết, các đơn vị dành thời gian để đại biểu nói lên những thực trạng, giải pháp, mô hình cần phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của Đoàn trong tình hình mới thông qua diễn đàn, tọa đàm “Suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”. Để lượng giá được kết quả triển khai Nghị quyết, từng đơn vị đều phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của cán bộ Đoàn về công tác tổ chức, chất lượng các chuyên đề, nội dung tâm đắc và hiến kế thực hiện nghị quyết.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội của đơn vị Thành đoàn Bến Tre

Theo kế hoạch, Đối với công tác triển khai nghị quyết trong đoàn viên tại Đoàn cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3/3018; hoạt động tuyên truyền nghị quyết trong thanh niên sẽ hoàn thành trong tháng 4/2018.

Cập nhật ngày