Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Hoạt động Đoàn Bình Đại tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX nhiệm kỳ 2018 - 2019Bình Đại tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX nhiệm kỳ 2018 - 2019 PDF. In bài viết Email
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Anh   
article->created?> Ngày tạo: 25-10-2018 03:14

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, vừa qua từ ngày 13 đến ngày 23/10/2018 Đoàn trường Trung học phổ thông, Chi đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã tổ chức Đại hội Đoàn nhiêm kỳ 2018-2019, với sự tham dự 342/354 đại biểu chính thức được triệu tập.

BCH Đoàn trường THPT Lê Hoàng Chiếu

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường THPT, trung tâm GDNN – GDTX nhiệm kỳ 2018 – 2019 thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Qua đó, có 03 đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu (THPT), 01 đơn vị tổ chức Đại hội đoàn viên (TTGDTX); Đại hội đã bầu 46 Ủy viên Ban Chấp hành (tái cử: 225 đồng chí , mới: 21 đồng chí), ủy viên thường vụ là 15 đồng chí, trong đó có 04 Bí Thư (03 là học sinh) và 06 Phó Bí thư (01 là học sinh).

BCH Đoàn trưởng THPT Huỳnh Tấn Phát

BCH Chi đoàn TT GDNN – GDTX

Nhìn chung, các đơn vị đã kịp thời chủ động tham mưu, đề xuất phương án nhân sự nhiệm kỳ 2018-2019 với cấp ủy; việc xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường chuẩn bị chu đáo trước khi trình Đại hội. Các văn bản khác như: Báo cáo tự kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2018, biên bản đại hội, biên bản bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư cũng được chuẩn bị chu đáo. Công tác tổ chức Đại hội được các cấp ủy Đảng các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quan tâm kịp thời và thường xuyên chỉ đạo trong công tác chuẩn bị và diễn ra đại hội.

BCH Đoàn trường THPT Lê Quí Đôn

Đây còn là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên học sinh, là dịp thể hiện tiếng nói, quyền dân chủ xây dựng một tổ chức Đoàn thực sự là tổ chức là người bạn đáng tin cậy của đoàn viên học sinh, là môi trường tốt nhất để các bạn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.