Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Tháng Thanh niên 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong, sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc              Tuổi trẻ Bến Tre phấn đấu rèn luyện trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới "Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện"

Thư viện văn bản Phụ lục số liệuPhụ lục số liệu

Văn bản

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]
(  Ngày ban hành văn bản  | Người ký  | Cơ quan ban hành )
file icon Phục lục số liệu 06 tháng đầu năm 2013 (  09/05/2013  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Mẫu Phụ lục số liệu nhiệm kỳ ĐH Đoàn lần thứ VIII (  06/02/2012  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Biểu mẫu PLSL báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm 2011 (  04/05/2011  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Mẫu PLSL công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 (  29/10/2010  | [Đang cập nhật ...]  | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre  )
file icon Mẫu phụ lục số liệu giữa nhiệm kỳ. (  30/11/-1  | [đang cập nhật]  | [đang cập nhật]  )