Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN VÀO CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẾN TRE NĂM 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động tại cơ quan Tỉnh đoàn; Đồng thời nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.