Bến Tre tổ chức lớp đào tạo cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp về định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bến Tre

Nhằm cung cấp cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; rèn luyện khả năng định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp thu cách làm và tư duy khởi nghiệp mới, phát triển dự án, ý tưởng khởi nghiệp của Chương trình mỗi xã một sản phẩm Bến Tre nhằm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức lớp đào tạo cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp về định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bến Tre từ ngày 25 đến 28/8/2020 tại Không gian đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hup).

Cán bộ Tỉnh đoàn, Huyện đoàn phụ trách công tác khởi nghiệp cùng Bí thư, Phó Bí thư các xã được chọn làm điểm triển khai OCOP được các báo cáo viên đến từ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 8 chuyên đề như: Một số khái niệm cơ bản và những điều cần biết về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chương trình OCOP Bến Tre; thiết kế và vận hành một hệ sinh thái khởi nghiệp,khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, gắn kết sản phẩm khởi nghiệp với chương trình OCOP Bến Tre; xây dựng nguồn lực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phân tích và kết nối các nguồn lực khởi nghiệp; những kiến thức nền tảng về Startup cho nhà quản lý; chính sách và pháp lý khởi nghiệp; hướng dẫn áp dụng vào thực tế những loại hình hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các bạn thảo luận nhóm sôi nổi trong các buổi học

Qua đó đã cung cấp cho cán bộ Đoàn tham gia có thêm các kiến thức về chương trình OCOP để từ đó có thể vận dụng, triển khai ở cơ sở, đẩy nhanh tiến độ chương trình OCOP ở Bến Tre để cuối năm có thể đạt được chỉ tiêu mỗi Huyện, Thành đoàn phấn đấu lựa chọn, hỗ trợ hoàn thiện ít nhất 01 hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP của chủ thể là đoàn viên, thanh niên được tham gia đánh giá cấp tỉnh, cấp trung ương trong năm 2020.

Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị