Thạnh Phú hiệp thương củng cố, bổ khuyết chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 02/11/2023, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị hiệp thương củng cố, bổ khuyết chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Thạnh Phú khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Bí thư Huyện đoàn Huỳnh Hữu Trung đến dự.

Hội nghị đã tiến hành quy trình hiệp thương thống nhất chọn cử bổ sung 03 anh chị giữ chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kì 2019-2024. Cụ thể, chị Phạm Tường Vi – Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; anh Mai Đức Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam huyện và anh Nguyễn Dương Thanh -  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam huyện, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thạnh Phú cùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị  Phạm Tường Vi – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và sự tín nhiệm của các anh chị thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện. Với cương vị mới, bản thân sẽ thực hiện trách nhiệm với sự nỗ lực, cố gắng cao nhất, phát huy những kết quả, thành tích của phong trào thanh niên, công tác Hội những năm qua; khắc phục những tồn tại, hạn chế, cùng với tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đưa công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện tiếp tục phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ chúc mừng các anh chị được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kì 2019-2024. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Hội huyện cần xác định các công trình, phần việc hướng về Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện, tỉnh và toàn quốc, nhiệm kỳ 2024-2029. Quan tâm củng cố Ủy ban Hội ở cơ sở; tiến hành kiểm tra chi hội thanh niên tiên tiến cấp tỉnh và các Câu lạc bộ đội - nhóm tiêu biểu...

Minh Mừng